Daklab Update #1
Beste Daklab relatie,
Graag willen wij u door middel van deze periodieke Daklab Update informeren over alle interessante ontwikkelingen binnen Daklab.
 
Daklab

Daklab Support is per 1 januari opgestart en actief. Zij helpt al haar gebruikers bij vragen over de diverse digitale Daklab producten. Inmiddels is de afdeling verder versterkt met een nieuwe medewerker, Johan Ophorst, waardoor er nog meer kennis in huis is om uw supportvragen en verzoeken snel en efficiënt te behandelen en om ontwikkeltrajecten voortvarend te kunnen oppakken.

U kunt uw supportvragen altijd mailen naar support@daklab.nl


Intussen breidt het onafhankelijke Daklab haar bereik verder uit en is volop bezig met voorstelrondes, presentaties en de Daklab website, zodat steeds meer bedrijven in de dakenbranche bekend zullen worden met onze organisatie en wat wij te bieden hebben in de markt. 
 
Dakota 2

De bouw van Dakota 2 is in ontwikkeling en verloopt goed.

Het nieuwe Dakota is een onafhankelijk, online en stand alone klantenplatform voor effectief dakmanagement, gericht op gebouweigenaren. Onder andere een Track & Trace module inclusief klanttevredenheidsmeting en een Klant Informatie Module (KIM) maken hier deel van uit. Dakota 2 biedt accuratere data en veel meer analysemogelijkheden om te sturen op KPI's dan het huidige Dakota.

Daarnaast omvat Dakota 2 nu ook een Dakdekkersportaal, de vernieuwde Dakapp en de Projectapp. Het extra dakdekkersportaal geeft dakdekkers controle over de eigen data. De hierin geïntegreerde service en onderhoud module vergemakkelijkt het voor de dakdekker om sneller en eenvoudiger meldingen aan te nemen en serviceorders aan te maken. Alles in één systeem.

Gebruikerstesten en oplevering zullen later dit jaar plaats gaan vinden. Dat geldt ook voor het adoptie- en trainingstraject. Wij zullen u tijdig hierover informeren.

 
Diverse Apps

Uren app
De Uren app bevindt zich momenteel in een testfase, waarin technische verbeteringen worden doorgevoerd. Een belangrijke verbetering die we onlangs hebben geïmplementeerd, is nauwkeurigere GPS-lokalisering. Recentelijk is ook een nieuwe gebruikersgroep geselecteerd en getraind voor de nieuwe testfase die is gestart. Zodra we zien dat de Uren app stabiel draait, wordt deze verder uitgerold.

Calculatie app
De ontwikkeling van de Calculatie app staat op dit moment ‘on hold’. Reden hiervan is dat we eerst andere apps af willen maken en uitrollen voordat we verder gaan met de Calculatie app. Op termijn zal het traject uiteraard weer opgepakt gaan worden.

 
Machine learning (predictief onderhoud)

Deze module is klaar voor toepassing binnen het Dakota platform. Na de live gang van Dakota 2, welke een gedetailleerdere subcomplex structuur kent, is het juiste moment daar om het voorspellend algoritme voor dakgootlekkages te integreren, te testen en aan te scherpen in samenwerking met binnendiensten van dakdekkersbedrijven.
 
Gootsensoren (preventief onderhoud)

Deze gootsensoren meten de waterstand en vervuilingsgraad in dakgoten.

De pilot van de gootsensoren draait succesvol en eindigt in februari. Daarna zal er een analyse worden uitgevoerd en kan er een definitieve keuze worden gemaakt wat betreft de uitvoeringsvorm. Vervolgens zal er verder getest worden en wordt naar verwachting in het najaar de nulserie in productie genomen.

De sensoren zullen enerzijds ingezet gaan worden om moeilijk bereikbare dakgoten en probleemgevallen te monitoren en anderzijds om het voorspellend algoritme te versterken.

 
Wij vertrouwen erop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van alle huidige ontwikkelingen. Mocht u naar aanleiding van deze Daklab Update nog vragen hebben, dan zien wij uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het Daklab Team
Website
LinkedIn
Copyright © All rights reserved.

Daklab BV
Stephensonweg 2 - 4207 HB Gorinchem
Postbus 850 - 4200 AW Gorinchem
T: 0183-64 36 90 | info@daklab.nl | www.daklab.nl